Luspank

Hoist uppdatering

Lång
OMXSTO:HOFI   HOIST FINANCE AB
Befinner sig nu i spännande läge för att bryta upp. Jag ligger kvar med min position men blir sugen på att öka.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.