Marcazo

Hang Seng index analys

TVC:HSI   Hang Seng Index
Elliott wave analys på det kända världsindexet Hang Seng. Kortsiktigt pekar det för uppgång för att sätta våg 5 i ending diagonalen samt Primär-trenden. Efter våg 5 är satt förväntas STORT FALL ur kilen för att sedan konstruera en ny cykel i marknaden.
Alltså,
Kortsiktigt: Bullish
Långsiktigt: Bearish

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.