Tobbe999

Köp läge HTRO (Långsikt)

Lång
OMXSTO_DLY:HTRO   HEXATRONIC GROUP AB
Vi befinner oss snart i en fin köp zon som vi kommer att studs upp ifrån och göra några 100% på lång sikt. En bra idé kan vara att dela upp köpen och sprida ut dom. Ser hela den blåa zonen som en attraktiv köp zon. Har två target, det är dom 2 gröna boxarna!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.