Linus3230

Hexatronic - Uppsida väntas

Lång
OMXSTO:HTRO   HEXATRONIC GROUP AB
Hexatronic är oerhört översåld , vi möts upp av EMA200 som tidigare gett oss fina uppgångar , tight därefter följer MA200.

Vi har även översålda RSI nivåer som tidigare gett oss fina uppgångar , stödområde är 103-108 SEK och första motståndsområdet som blir vår target är 137-145.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.