Erikramberg

Möjligtvis enkla pengar i HUMBLE

Lång
OMXSTO:HUMBLE   HUMBLE GROUP AB
Humble befinner sig på en nivå som tidigare agerat motstånd och borde hålla som stöd. Beroende på vilken swing low man drar fib från ligger vi på 0.618 eller 0.5 nivå som har brukar vara starkt stöd. Med lite större volym och att RSI:n vänder borde aktien få lite vind i ryggen och bege sig norrut. Med en PT på 28,9 och en SL på 23,45 får du en R/R på 4.19 vilket jag anser vara en rimlig trade. Trevlig helg!
Trade stängt: Stopp nått

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.