OMXSTO_DLY:HUSQ_B   HUSQVARNA AB SER. B
Husqvarna låmg. Så länge 73ish håller är denna valid för en nice uppsida.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.