trevorf

Husqvarna B köp vid Utbrott ?

Lång
OMXSTO:HUSQ_B   HUSQVARNA AB SER. B
Postiv divergens , MACD Crossover, Stor BB bred. SL 67.70, T1 74 , T2 76.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.