CarlAndersson

Lång på Husqvarna vid en trendlinje som stöd

Lång
OMXSTO:HUSQ_B   HUSQVARNA AB SER. B
Går lång vid trendlinjen nu på Husqvarna på dagsgrafen. Ser bra ut för en uppgång på 10%
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.