AMEX:HYG   iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
Hej community!!
Detta är alltså en kompletterande analys mot räntan, som visar om det finns riskvilja. Riskviljan är ännu inte tillbaka. Vi ser att vi har en nedåtgående trend men även i rsi indikatorn där trenden respekteras. Orkar vi inte hålla denna stödnivå har vi tidigare bottnar som eventuellt kan kopplas ihop med rsi trenden där vi tidigare haft en botten.

Återkommer med en analys på denna. Detta är en bra graf att utgå ifrån om man vill se om botten är satt i marknaden.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.