OSL:HYN   HYNION AS
Från min tidigare analys har mycket förändrats, kände att denna behöver en uppdatering!

Tydlig nedåtgående trend som haft det kämpigt mot EMA 20 & 50 i dagsgraf. I närtid förväntar jag mig ett trendskifte när kilen börjar smalna av. En köpsignal triggas när vi bryter oss ur kilen men man bör beakta motståndsområdet vi har kring 3,8 till 4,1 NOK . Jag vill helst se att EMA 20 korsar EMA 50 underifrån som signalerar ett första trendskifte ur mitt perspektiv. Kanske kan vi bilda en dubbelbotten nere på stödet kring 2,9NOK? Återstår att se.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.