OMXSTO:IAR_B   I.A.R SYSTEMS GROUP AB SER. B
IAR skapat en HS-formation där jag letar efter en återtest uppåt för att hitta ingångsnivå för en blanknng om indikatorer tillåter.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.