saj5104

Äta bör man annars dör man.

OMXSTO:ICA   None
Kursen ligger i Reversal Area.Triggerkurs 446 kr.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.