jan9011

Ica

Lång
OMXSTO:ICA   None
ICA : två Gap som inte är täckta ännu. Håller denna botten och det går över 346 så kanske övre Gapet täcks igen och går upp till 355-359 ?

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.