jan9011

Ica

Lång
OMXSTO:ICA   None
ICA : två Gap som inte är täckta ännu. Håller denna botten och det går över 346 så kanske övre Gapet täcks igen och går upp till 355-359 ?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.