Luspank

Ica väljer att kliva av.

OMXSTO:ICA   None
Gillar inte grafens utseende så jag väljer att ta paus, återkommer i Ica när den samlat ny kraft.

Liknande idéer

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.