Investoz

ICLN - Bubblan inom förnybar energi

Kort
NASDAQ:ICLN   iShares Global Clean Energy ETF
"Finansbubblor på börsen formas när människor kollektivt övervärderar något och skapar irrationella överdrifter."
-Alan Greenspan

Det förnybara energisektorn har under en 12 års period varit en tuff och volatil marknad att investera i. Många av dessa aktier föll brant under finanskrisen 2008-2009 och bottnade rejält under 2012. Fram till mars 2020, har marknaden varit i en 8 års lång konsolidering och tillväxten har varit låg för investerarna under denna tid.
I takt med att klimatförändringarna har fått mer uppmärksamhet, men framförallt erkänts i all större grad än innan, så har den ökade efterfrågan från samhället bort från fossila bränslen, satt stor press på företag, politiker och investeringsfonder att börja investera i en grönare framtid.

Under pandemin hittade dessutom många till börsen och det stora kollektivet började titta åt samma håll, nämligen den förnybara sektorn. Vad som ytterligare eldade på FOMO, drevs av Bidens presidentseger i USA och hans efterföljande program om satsningar på de förnybara energierna, vilket vid tidpunkten var en redan kokande gryta som attraherade enorma kapital till marknaden. Bland annat så börsintroducerades ett dussintals energi ETF:er under 2020, med sammanlagda tillgångar på $ 22.4 miljarder.

De globala inflödena till börshandlade fonder för ren energi, ökade till $ 14,7 miljarder under 6 månader fram till slutet av mars 2021, om man jämför med samma period för året 2019-20 som var $ 1,3 miljarder (vilket syns tydligt på volymen i diagrammet).
Detta gjorde att aktiekurserna kraftigt ökade med +263% som mest och +157% för perioden.


Om man jämför viktprocenten av sektorn för förnybar energi för perioden 2020-21, så ligger den på 8 viktprocent, nästan tredubbla mot hur det såg ut inom techsektorn strax innan dotcom kraschen år 2000.

Att nu bubblan har spruckit kan delvis förklaras av flera faktorer. Ett är bland annat trängselegenskaper, som samtliga ökar och har fem underliggande mått:
-värdering
-handelsvolym
-volatilitet
-momentum
-den korta räntan.

En annan orsak, är att få av dessa företag tjänar så pass mycket att värderingen ska vara rimlig.

Nu när den globala ekonomin står inför en svår ekonomisk motvind, så finns en betydande risk för ytterligare nedgången och detta kommer skada långsiktiga investerare i korta perspektivet.

TA analys
Den exponentiella volymökningen från 2020 har börjat dala och med stor sannolikhet kommer volymen att stadigt minska under 2022 och ICLN kommer riskera att falla i takt med att volymen faller.
Två stora prisvolymområden finns mellan ca 30.70 - 33.80 och därefter kommer det massiva området mellan 19. 40 - 25.80. Index ligger återigen under POC, vilket får anses vara bearish och sannolikheten för att stödet från maj 2021 brister kommande månader, är stor för tillfället. ICLN ligger -27.85% för året.

I månadsgrafen syns en "bat formation" och enligt det mönstret hittas punkt D runt ett index på 11, vilket preliminärt sätts till december 2022, vilket är högst spekulativt.
Uppstuds kan möjligtvis komma mars-april 2022 och vid ett ICLN på ca 15.
Vad som kan komma ligga till grund för en uppgång är kvartalsrapporter som positivt kan överraska och att investerare anser att värderingen på bolagen är åter attraktiva. Volymen kring 15 talar också om ett möjligt stöd, även om det är en tunn sådan.
Tror däremot att det redan tuffa ekonomiläget som troligtvis kommer att råda, är redan så sur att uppgången snabbt avtar och index faller till slut mot ett ICLN på 11, i slutet på 2022 med ett totalt tapp på närmare -70%.


***********
VARNING
All data och information tillhandahålls "som den är" och är enbart för informationsändamål och inte avsedd för handelsändamål eller rådgivning.
Det här är ingen köp eller säljrekommendation.
Lär dig om riskerna med handel och sök råd från en oberoende finans- eller skatterådgivare om du har några frågor.
***********
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.