Signifikant tidigare uppgång. Numera konsolidering. Konsolideringen följer gediget 20ma. Frågan är: kan den fortsätta i sin rörelse? Med tanke på hur bra konsolidering hållit i sig samt att den sakta stiger är det mycket möjligt. Dock krävs en medföljande signifikant volym vid utbrott. Hursomhelst fallerar analysen då kursen understiger 20ma eller utplacerad rektangel. ICVX är ett läkemedelsbolag som specialiserar sig i vaccin. Uppgången beror på lyckad läkemedelsstudie.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.