BURSATRENDBANDCHART

SIRI PINE SCRIPT - input untuk warna

Utbildning
MYX:INARI   INARI AMERTRON BERHAD
Ada penambahan baru pada input khusus untuk warna.

Lepas ni dah boleh buat input warna untuk label.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.