inboxmover

Infrea AB upp över kanaltaket och skapar en ny stigande trend?

Lång
OMXSTO:INFREA   INFREA AB
Infrea AB upp över kanaltaket och skapar en ny stigande trend?

Jag är av den åsikten att Infrea AB påbörjar en ny stigande trend.
Investmentbolag som tjänar pengar och har avkastning på sitt kapital.
Ny Årsrapport med diverse förvärv som kom ut för någon dag sedan.
Låg omsättning av aktier senaste tiden men tror det kan vara en bra aktie att äga några veckor.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.