OMXSTO:INTEG_B   INTEGRUM AB SER. B
Dubbelbotten formation bildats, blir intressant och följa om vi kan bryta motståndet.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.