Antte

En aning till att Intrum vänder sin trend

OMXSTO:INTRUM   INTRUM AB
Jag anar att Intrum håller på att vända sin nedåtgående trend och inför vintern gå norrut vilket är ett repetitivt mönster för Intrum. Än så länge har jag inte sett någon riktigt tydlig köpsignal men så fort den uppåtgående trenden bekräftas med en högre låg och högre hög så kommer jag gå in för att kunna vara med om vinterns uppgång som jag misstänker kommer samt ta del av utdelningen i maj.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.