Linus3230

Intrum - Långsiktig uppgång

Lång
OMXSTO:INTRUM   INTRUM AB
Ser potentiell uppsida i Intrum, vi är i en stark stödzon kring 202-210 SEK där vi även fick vändning kring 0,50 fibb. Vi har sedan ett motstånd kring 250 SEK.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.