Linus3230

Intrum - Långsiktig uppgång

Lång
OMXSTO:INTRUM   INTRUM AB
Ser potentiell uppsida i Intrum , vi är i en stark stödzon kring 202-210 SEK där vi även fick vändning kring 0,50 fibb. Vi har sedan ett motstånd kring 250 SEK .

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.