eIIiotm

fin uppsida i investor men först liten rekyl

Lång
OMXSTO_DLY:INVE_B   INVESTOR AB SER. B
skulle vi se denna low bli tagen (vilket jag tror och hoppas) så kommer fina lägen skapas. tror fortfarande på mycket mer uppsida så om denna low tas går jag in tugnt :)
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.