TraderByChance

INVESTOR B | Snart uppe för avslut på våg 5.

Lång
TraderByChance Uppdaterad   
OMXSTO:INVE_B   INVESTOR AB SER. B
Jg tror på en fortsatt uppgång i investor för att avsluta våra 5-vågor. Efter detta kan vi komma och se en större rekyl. Så när vi nått boxen skulle jag hålla mig för att köpa mer och se vart det utvecklar sig. En femte våg kan fortsätta högre än o.618, men det ger en bra indikation på att man kan hålla sig lite för att köpa på sig mer i denna top och istället vänta på en rekyl.

Happy trading
Trade stängt: målet nått:
Stänger denna! Vi nådde till boxen och våg 5 är klar. Här kan en större rekyl väntas. Jag går ur mina positioner.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.