OMXSTO:INVE_B   INVESTOR AB SER. B
Ser ut som att vi kommer åka pulka ner i 5 vågs stege

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.