inboxmover

INVESTOR AB SER. B

Lång
OMXSTO:INVE_B   INVESTOR AB SER. B
Hej!
Tidigare köpsignal i INVESTOR AB SER. B anser jag har blivit bekräftad, kursen är nu över månadsmotståndet.
Har passerat jämna 200 kr .
Motstånd förekommer på 210, 220 kr
Långsiktig målkurs är 250 kr om priset etablerar sig över 220 kr .
22 % upp till 250 kr .

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.