inboxmover

INVESTOR AB SER. B

Lång
OMXSTO:INVE_B   INVESTOR AB SER. B
Hej!
Tidigare köpsignal i INVESTOR AB SER. B anser jag har blivit bekräftad, kursen är nu över månadsmotståndet.
Har passerat jämna 200 kr.
Motstånd förekommer på 210, 220 kr
Långsiktig målkurs är 250 kr om priset etablerar sig över 220 kr.
22 % upp till 250 kr.

Detta ska ej ses som ett investeringsråd mer än till min tolkning av ett möjligt scenario. Du ansvarar själv för dina beslut och risker med investeringar.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.