Linus3230

Investor AB - Potentiell uppsida

Lång
Linus3230 Uppdaterad   
OMXSTO:INVE_B   INVESTOR AB SER. B
Kan vara en halv ful HS formation som vi reagerat med att stiga uppåt ifrån nacklinjen. Jag ser en fin uppsida på sikt i Investor. De markerade röda strecken är målkurser, dvs 185 samt 200 SEK.

Trade stängt: målet nått:
Glömt att uppdatera! men även här så nådde vi target på 10%

Grattis!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.