Linus3230

Investor AB - Potentiell uppsida

Lång
OMXSTO:INVE_B   INVESTOR AB SER. B
Kan vara en halv ful HS formation som vi reagerat med att stiga uppåt ifrån nacklinjen. Jag ser en fin uppsida på sikt i Investor. De markerade röda strecken är målkurser, dvs 185 samt 200 SEK .

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.