realtreb

INZILE Cykel avslut

Lång
OMXSTO:INZILE   INZILE AB
Inzile gjorde sen länge klart sina impuls vågor och har legat i rekyl under våren till nu. Den formade ett komplicerat A innan den gick in i en Komplicerad B efter en sidledes gång och börjar nu forma den slutgiltiga C vågen. Med tanke på att A var mer avancerad än normalt och B blev ganska utdragen så lär C vågen bli ännu mer komplicerad som den gillar att bli. Därför förväntar jag mig en extended 3a för att sedan gå in i en flat på 4an och sen avsluta C vågen och då har vi haft en dryg 40-50% (verkligen drygt 40-50% höftade bara lite snabbt med mätverktyget) bear market som rekyler brukar ligga på.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.