RobinI

IRIS Energy brutit upp

Lång
BATS:IREN   Iris Energy Limited
IRIS Energy har brutit upp från den negativa trenden och gjort en stor språng vilket tyder på ett riktigt trendbrott. Senaste två gånger detta gjorts så har aktien ökat mellan 100-200%.
Vi är även över 200 SMA som också gjorts senaste två gångerna.
Vi gör en bullflag som indikterar fortsatt uppgång när vi brutit upp från den
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.