OMXSTO:IRRAS   IRRAS AB
WMA 20 korsar upp genom WMA 50 och ligger under WMA 200.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.