jan9011

Isofol Medical

Lång
OMXSTO:ISOFOL   ISOFOL MEDICAL AB
Isofol Medical tycker jag ser ut att ha bottnat ur. RSI stigit till över 50, OBV gått igenom fallande trendlinje.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.