Antte

ISS på väg att bryta nedåtgående trend på daglig graf

OMXCOP:ISS   ISS A/S
ISS som tillhandahåller städtjänster har under sommaren och hösten befunnit sig i en nedåtgående trend efter ett mycket starkt första halvår 2021.

Idag visar RSI positiv momentum och det kan tyda på att den nedåtgående trenden är på väg att brytas. Avvaktar tangering eller rejektion av de motståndsnivåer som ligger kring 112 DK . En rejektion och fortsatt färd söder ut från den nivån skulle jag betrakta som en säljsignal