jan9011

Intervacc

Kort
OMXSTO:IVACC   INTERVACC AB
Intervacc uppe i kortningsläge snart? Hög köpvolym så tidigare toppar (se W ) kan tas ut men sedan tar nog den kloke och hämtar hem vinst.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.