inboxmover

JM AB Köpsignal där tidig divergens i stochastic bekräftas

Lång
OMXSTO:JM   JM AB
JM AB Köpsignal där tidig divergens i stochastic bekräftas med att både långsam och snabb stochastic är positiv i tidigt läge.
Glidande medelvärde möter också upp som stöd tillsammans med tidigare staplar.
Grafens automatiska pil för uppgång visar köpsignal, doji skapad

Nästa köpsignal är att parabolic sar korsar
Efter det är att MACD signal linje korsar

Möjlig stoploss på 233.4
Kommentera: JM AB Köpsignal där tidig divergens i stochastic bekräftas med att både långsam och snabb stochastic är positiv i tidigt läge.
Glidande medelvärde möter också upp som stöd tillsammans med tidigare staplar.
Grafens automatiska pil för uppgång visar köpsignal, doji skapad

Nästa köpsignal är att parabolic sar korsar
Efter det är att MACD signal linje korsar

Möjlig stoploss på 233.4

Kommentarer