jan9011

JM

Lång
OMXSTO:JM   JM AB
JM (W-graf) har gjort en fantastisk ökning sedan 200:- bröts ! ore önskvärt med en rekyl för att komma in lite billigare . Det ser ut som tidigare topp kan utmanas?

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.