Laktos

JM Konsolidering, uppåtgående volym inom tradingrange

Lång
OMXSTO:JM   JM AB
Positivt utseende i ichi cloud, ökande volym inom range, tror på breakout och likvärdig rörelse. Stop-loss baserad på ichi baslinje, målpris baserat på trendlinje och längd av tidigare rörelser.
Trade stängt manuellt: Inte längre aktuell, gått ur position. Håller bevakning.