RealMaddeee

Kahoot med en potentiell 50%+

Lång
RealMaddeee Uppdaterad   
OSL:KAHOT   None
Kahoot är ett program man kan spela olika quiz med en grupp. Det bästa med Kahoot är att det är ett bra sätt för barn att lära sig, dvs ett användbart läromedel. Kahoot används i skolan och på jobb.

Aktien har gjort Bull divergrenser och sedan vänt uppåt som förväntat. Vill se den bryta upp igenom 50 på RSI och bryta igenom Ichimoku Cloud. Jag är bull på långsikt. Det gulmarkerade området är ett högt volymområde, bryts 70kr kan det gå fort upp till 100kr.

Ej köprekommendation.
Kommentera:
Återtest på trendtaket.
Kommentera:
Idag nådde den Target 1.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.