RealMaddeee

Kahoot med Hidden Bullish Divergence i Weekly

Lång
OSL:KAHOT   None
Kahoot har gjort en Hidden Divergence i Weekly grafen. Den är påväg igenom 50 nivån på RSI och om detta är en våg (3) så kan vi se hög volym framöver.

Även kors i MACD.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.