RealMaddeee

Kahoot update (Target 1 klar)

Lång
OSL:KAHOT   None
Brytit de stora trendtaket.
Återtestet är klart.
Tror på en ABC nu men kan lika gärna bli en ABCDE för sedan att fortsätta upp. MACD i Weekly har blivit grön. Ser riktigt bra ut.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.