RealMaddeee

Kahoot update (Target 1 klar)

Lång
OSL:KAHOT   KAHOOT! ASA
Brytit de stora trendtaket.
Återtestet är klart.
Tror på en ABC nu men kan lika gärna bli en ABCDE för sedan att fortsätta upp . MACD i Weekly har blivit grön. Ser riktigt bra ut.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.