jan9011

Kambi Group

Kort
OMXSTO:KAMBI   KAMBI GROUP PLC
Kambi Group: tror på en kortning från röd trendlinje eller när stigande grön punkteras

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.