OzLn

Kambi, Dax för återhämtning?

Lång
OzLn Uppdaterad   
OMXSTO:KAMBI   KAMBI GROUP PLC
Kambi har tagit mycket stryk i år och är ner 40%. Sett ett år tillbaka är aktien ner hela 70%.
RSI på översålda nivåer. Historiskt sett brukar det vända kring 15 punkter RSI o ta fart uppåt igen. Vi börjar nära oss nu.
En lite svagare rapport än vad marknaden väntat sig gör att vi besöker våran stödzoon.
Avvaktar köp tills jag ser vändning i RSI
Kommentera:
Kambi upp 43% sedan analysen lades ut. Gått lite snabbare än vad man hade kunnat räkna med.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.