LracsO

Kambi, Dax för återhämtning?

Lång
OMXSTO:KAMBI   KAMBI GROUP PLC
Kambi har tagit mycket stryk i år och är ner 40%. Sett ett år tillbaka är aktien ner hela 70%.
RSI på översålda nivåer. Historiskt sett brukar det vända kring 15 punkter RSI o ta fart uppåt igen . Vi börjar nära oss nu.
En lite svagare rapport än vad marknaden väntat sig gör att vi besöker våran stödzoon.
Avvaktar köp tills jag ser vändning i RSI
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.