PhilipSchultz

Long, men snart kort?

Lång
OMXSTO:KAN   KANCERA AB
Lite sent ute, men aktien har ett bra stöd runt nuvarande nivå. Ser ut att kunna pusha upp mot 3KR för att sedan påbörja en ny resa ned .
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.