PhilipSchultz

Long, men snart kort?

Lång
OMXSTO:KAN   KANCERA AB
Lite sent ute, men aktien har ett bra stöd runt nuvarande nivå. Ser ut att kunna pusha upp mot 3KR för att sedan påbörja en ny resa ned.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.