jan9011

Konecranes

Lång
jan9011 Uppdaterad   
OMXHEX:KCR   KONECRANES PLC
Konecranes: köpte en post igår när svansarna (på ovansidan 4h) tagits ut. Mål1=31:- , mål2 = 33:-
Och med detta som underlag:
UPPDATERING
En vinnare på handelskriget?
Vi sänker våra estimat med 6%, 4% och 3% inför Q3-rapporten som väntas den 25 oktober. Aktien har varit en av de svagaste hittills i år inom nordiska kapitalvaror trots stor kostnadsbesparingspotential, vilket medför att värderingen ser attraktiv ut även i ett sämsta tänkbara scenario. Vi upprepar Köp och riktkursen 45 EUR.

Svag utveckling, men möjlig vinnare på handelskriget
Konecranes aktie har backat med 27% hittills i år, delvis beroende på interna problem, men också på grund av oro för handelskrig. Dock är det viktigt att poängtera att om handelskriget leder till mer tillverkning i USA (25% av intäkterna), eller Europa (45% av intäkterna), istället för Kina (10% av intäkterna) borde Konecranes vara en relativ vinnare genom den starka positionen inom industrikranar och tjänster som borde uppväga den negativa effekten på verksamheten inom Port Solutions (1/3 av intäkterna). Efter att ha uppdaterat våra siffror efter det svaga resultatet för Q2 och våra förväntningar på Q3, sänker vi VPA med 6%, 4% och 3% för 2018-2020p.

Inför Q3
Den stora automationsordern på cirka 165 MEUR, som meddelades den här veckan, kommer att bokas i Q4. För Q3 förväntar vi oss order på 708 MEUR, ned 6% å/å, primärt drivet av tuffa jämförelsetal inom Port Solutions. Intäkterna väntas stiga med 4% till 769 MEUR drivet av tillväxt inom tjänster och leveranser till det jättestora automationsprojektet för hamnen i Virginia. Justerad EBITA uppskattas till 63 MEUR, vilket innebär en marginal på 8,2%, upp 90 punkter å/å. Vi förväntar oss att ledningen upprepar guidningen om oförändrade eller växande intäkter och en marginal över 6,9%.

Sämsta tänkbara scenario redan inprisat
Konecranes har fortfarande fullt upp med att integrera förvärvet av MHPS, vilket förväntas ge kostnadsbesparingar på 140 MEUR till 2020p. I ett sämsta tänkbara scenario där intäkterna faller med 10% kan EBIT hållas oförändrat på 213 MEUR, vilket medför en EV/EBIT på 12x i linje med historisk värdering. Vi anser det som klart attraktivt och upprepar Köp och riktkursen på 45 EUR baserat på ett historiskt multipelsnitt på 12x EBIT applicerat på 2020p EBIT diskonterat med ett år.
Kommentera:
Utstoppad när inte trendlinje höll.
Indikatorer ganska rätt på D , men jag och marknad tyckte inte lika.