Alestam_trading

risk reward samt rsi -30

Lång
OMXSTO:KEBNI_B   KEBNI AB SER. B
En fin potential till bra reward kontra risk samt rsi tyder på översålt. ser det mer som en potential nivå till framtida prisrörelser
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.