markofswe

Kinneviks fina trend ser ut att avta...

Kort
OMXSTO:KINV_B   KINNEVIK AB SER. B
Sen Mars 2020 har Kinnevik stigit som max 415 % och nått ett pris på 407.75 SEK. Alla Fib Targets har träffats och nu ser det ut som trenden börjar avta för att konsolidera eller en rekyl nedåt.

Det som talar för att Kinnevik kan fortsätta neråt är flera indikatorer och mönster:

- 15 November formade ett Gravestone Candle Stick pattern följt av rekyl ned ut från trendkanalen.

- Ichimoku Molnets skarphet börja avta och ser ut vända neråt. Priset fick stöd precis på övre sidan av molnet nyligen men måste stiga rätt kraftigt för att inte börjas handla inuti molnet som tyder på en reversal eller möjligen konsolidering.

- Lagging span är nere vid candlesticks vilket också är tecken på att trenden börjar avta.

- 200 MA & EMA ser ut att börja gå sidledes.
- Alla Fib targets har redan träffats.

Tror att nästa sannolika target för testa stöd på är Fib Extension 2.618 - på ca 238-239 SEK.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.