JenAtHome

Kinnevik -vill nog upp igen!

OMXSTO:KINV_B   KINNEVIK AB SER. B
Blev lite trött på att sitta och titta på Kinnevik, hände just ingenting sen i morse....
Får se upp det blir en kopp med handtag, hade ju varit härligt!
Ta allt jag lägger upp med en nypa salt, jag gör det för att det är roligt. Skulle jag ha rätt någon gång så är det givetvis ännu roligare men är som sagt nybörjare!
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.