deepvalue2

Min prediction av kursgången

Kort
OMXSTO:KINV_B   KINNEVIK AB SER. B
Hur jag tror kursen kommer röra sig. Tydlig huvud-axel formation.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.