Linus3230

Kinnevik 15% uppsida

Lång
OMXSTO:KINV_B   KINNEVIK AB SER. B
Ser ut att ha fått en reaktion, så länge vi håller 162-165 kronor är jag positiv till kinnevik. Förväntar mig då att vi ska upp och testa motståndet , cirka 15% härifrån.

Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.