Linus3230

Kinnevik 15% uppsida

Lång
OMXSTO:KINV_B   KINNEVIK AB SER. B
Ser ut att ha fått en reaktion, så länge vi håller 162-165 kronor är jag positiv till kinnevik. Förväntar mig då att vi ska upp och testa motståndet , cirka 15% härifrån.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.