RealMaddeee

Klaria vänder i en stark nivå.

Lång
OMXSTO:KLAR   KLARIA PHARMA HOLDING AB
Klaria har vänt vid en köpstarkzon och med de fina triggers inom närtid så ser jag inget annat än en fin push upp mot 7kr först.


Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.