RealMaddeee

Klaria vänder i en stark nivå.

Lång
OMXSTO:KLAR   KLARIA PHARMA HOLDING AB
Klaria har vänt vid en köpstarkzon och med de fina triggers inom närtid så ser jag inget annat än en fin push upp mot 7kr först.


Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.