NYSE:KO   Coca-Cola Company (The)
Coca Cola i stigande trend, men har ryckt lite väl skarpt på slutet. Veckokanal tak är blå linje. En rekyl nedåt?

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.