OSL:KOG   KONGSBERG GRUPPEN ASA
Kongsberg. Det börjar ta emot lite grann efter en snabb och fin uppgång.
Spekulerar i att 132 kan bli toppen för att rekylera ner mot 117 regionen.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.